Home Reglement Inschrijven Organisatie Foto's

 

 

 

Boekenmarkt Eeklo

Richtlijnen voor deelnemers

 1. Algemeen
  1. De boekenmarkt Eeklo op het Herbakkersplein is een tweedehandsmarkt voor boeken, oude papieren, prenten, postkaarten, affiches en andere papieren dragers. Ook vinylplaten mogen aangeboden worden. Het aanbieden van nieuwe of andere koopwaar is niet toegestaan.
  2. Zowel professionele, semiprofessionele als occasionele verkopers kunnen deelnemen.
 2. Inschrijven
  1. U kan inschrijven vanaf de zaterdag ervoor tot de donderdag (middernacht) ervoor.(*)
  2. Een inschrijvingsaanvraag kan uitsluitend via een mail naar inschrijven@boekenmarkt-eeklo.be.
   In de mail vermeldt u: naam, adres, telefoon- of gsm-nummer, en een verklaring akkoord te gaan met deze richtlijnen voor deelnemers. Noteer ook welke stand u wenst:
       ofwel 'gewone stand' (4 meter) (kostprijs 5 euro)
       ofwel 'grote stand' (7 meter) (kostprijs 10 euro)
   Elke inschrijvingsaanvraag wordt beantwoord.
  3. Standplaatsen worden toegekend volgens de chronologie van de aanvragen. Als alle standplaatsen toegekend zijn, krijgt u de melding dat de boekenmark volzet is.
   Zonder reservatie en bevestiging kunt u niet deelnemen.
  4. U betaalt het standgeld ter plaatse contant aan een afgevaardigde van de organisator.
 3. Aankomst standhouders
  1. Aankomst kan ten vroegste vanaf 9.00 uur. (Oprijden van het plein vanuit Pastoor De Nevestraat.)
  2. De plaatsen worden - aaneensluitend - ingenomen in volgorde van aankomst. De organisator bakent vooraf de standplaatsen af. Er zijn geen vaste of voorbehouden plaatsen.
  3. Als standhouder laadt u uit op de plaats van uw stand. Na het uitladen (en voor het opstellen van de stand) verlaat u het plein om uw voertuig buiten het plein te parkeren. (Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voor de standhouders buiten het plein.)
  4. Om 9.45 uur moet het plein autovrij zijn.
 4. Opbouw van de stand
  1. De indeling van de ruimte op het plein (de locaties van de standen) wordt bepaald door de organisator, in overleg met de brandweer en de hulpdiensten.
  2. De standhouders houden zich aan de hun toegewezen ruimte.
  3. De standhouders zorgen zelf voor het nodige materiaal om hun stand op te bouwen. Een stand bestaat uit tafels, schragen of vergelijkbaar materiaal.(*) Tenten of overkappingen van de stand worden niet toegelaten.
  4. Elke stand dient rechtlijnig te zijn. Varianten in U- of L-vorm zijn niet toegestaan. Er worden geen boekendozen voor of naast de stand geplaatst.
  5. Er wordt geen muziek afgespeeld, er wordt geen geluidsversterking gebruikt.
  6. De organisator kan, in samenspraak het de stadsdiensten, een animatiemoment organiseren. Suggesties van standhouders zijn - wel vrijblijvend - welkom.
 5. Ontruimen
  1. De boekenmarkt eindigt om 13.00 uur.
  2. Wie inschrijft engageert zich om zijn stand de volledige duur van de boekenmarkt open te houden (tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten).
  3. De stand wordt afgebouwd, alles wordt ingepakt en klaargezet voor het inladen. Dan pas haalt u de auto op en wordt ingeladen. Om 15.00 uur is het plein volledig ontruimd.
  4. Iedere standhouder is verplicht om zijn standplaats proper en zonder afval achter te laten.
 6. Bijzondere gevallen
  1. Bij slecht weer, storm, sneeuw kan de organisator de markt annuleren. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.
  2. Bij ongunstige weersvoorspellingen kunt u zelf beslissen niet deel te nemen aan de boekenmarkt, hoewel u gereserveerd heeft. Verwittig in dat geval de organisator.
  3. Als u een bevestigde reservatie hebt, maar toch niet kunt komen, breng dan de organisator hiervan tijdig op de hoogte.
 7. Tot slot
  1. De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of ongevallen voor, tijdens of na de markturen.
  2. Wie zich niet houdt aan de hierboven vermelde regeling, zal, na een verwittiging, geen toestemming krijgen deel te nemen aan de boekenmarkt.
  3. Door in te schrijven verklaart de deelnemende standhouder zich akkoord met de hierboven vermelde regeling.
  4. De boekenmarkt wordt georganiseerd door De Tinten vzw. De opbrengst van de standgelden wordt geschonken aan enkele goeden doelen. Na een werkjaar wordt hierover gecommuniceerd via de website.

(*) Addendum d.d. 5 april 2022

 • 2.1 Na een evaluatie van de eerste editie van de boekenmarkt, en gevolg gevend aan de reacties van de standhouders, wordt de inschrijvingsperiode aangepast. Voortaan is het mogelijk op langere termijn en voor verschillende data in te schrijven. Op die manier hopen we tegemoet te komen aan de vraag van de standhouders die een planning op langere termijn op willen maken. De donderdag (middernacht) voor de zaterdag van de markt blijft wel de deadline.
 • 4.3 De boeken en andere te koop aangeboden goederen worden op tafelhoogte aangeboden, omwille van de gebruiksvriendelijkheid voor de bezoekers en om enige uniformiteit op de boekenmarkt te creren.

 

Downloaden als pdf-bestand.